Każdy ma w sobie siłę. Tylko nie zawsze wiemy
                       jak z niej skorzystać i ją odnaleźć w sobie.

O mnie

Witam serdecznie. Nazywam się Barbara Piotrowska (uprzednio Gołąb - Wojciechowska). Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem. W zależności od potrzeby, prowadzę terapię indywidualną, dla par oraz terapię rodzinną. Jeśli jesteś zagubiony, przeżywasz trudności, z którymi nie potrafisz sobie poradzić, chcesz zmienić swoje życie, odnaleźć siebie - to zapraszam Cię do spotkania. Dzięki metodom i technikom pracy, które prowadzę, odnajdziemy drogę do rozwiązania Twojego problemu. Jeżeli doświadczasz:

 • kryzysów życiowych,
 • trudności w relacjach międzyludzkich,
 • poczucia osamotnienia,
 • problemów emocjonalnych,
 • nadmiernego stresu, wypalenia zawodowego,
 • depresji, braku motywacji do działania,
 • lęków, objawów nerwicowych, 
 • natrętnych myśli czy czynności,
 • sytuacji trudnych, problemów rodzinnych,
 • zdarzeń traumatycznych, jak np. żałoba, nagły wypadek

Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu oraz kosztów wizyty.

Zapraszam do kontaktu: tel. 692 504 538, poczta@superpsycholog.pl

Oferta

 • grupa wsparcia - dla rodzin i opiekunów osób chorych np. na Alzheimera i inne zespoły otępienne OUN,
 • diagnoza psychologiczna - w tym diagnoza zaburzeń poznawczych, zmian OUN, zaburzeń psychicznych,
  poziomu intelektualnego, zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości,
 • psychoterapia indywidualna - pomoc, mająca na celu głębsze poznanie źródła problemu. Jej czas trwania uzależniony jest od wielu czynników, np. od stopnia trudności problemu z jakim przychodzi pacjent, jego gotowości do pracy nad nim czy też do wprowadzenia zmian w swoim sposobie myślenia, w swoim życiu,
 • psychoterapia par - spotkania, na których obecni są oboje partnerzy czy też małżonkowieZgłaszane problemy mogą dotyczyć pogorszenia jakości relacji, wychowania dzieci,
 • psychoterapia rodzinna - praca nad zrozumieniem funkcjonowania rodziny jako sytemu wzajemnie na siebie oddziałujących osób. W tej formie terapii uczestniczą zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. 
 • terapia wspierająca - praca psychologiczna w chorobie nowotworowej, w żałobie, towarzyszenie w bólu i cierpieniu z wykorzystaniem technik wizualizacji;  w tym również praca z rodziną z dzieckiem chorym przewlekle,
 • konsultacja psychologiczna - jedna lub kilka wizyt w gabinecie, które pozwolą na poznanie problemu Klienta oraz wspólne stworzenie możliwych strategii poradzenia sobie z daną sytuacją

Metody pracy

 • konsultacja (indywidualna, rodzinna) – poprzedza wszystkie inne formy pomocy, polega na zebraniu danych, określeniu podstawowego problemu, zebraniu oczekiwań i ustaleniu zasad dalszej współpracy,
 • psychoedukacja – poszerzanie psychologicznej wiedzy klienta, rozwój osobisty,
 • poradnictwo specjalistyczne - poszerzenie lub nabycie wiedzy medycznej na temat chorób otępiennych i psychicznych w celu lepszej opieki nad osobami chorymi,
 • terapia wspierająca – towarzyszenie w cierpieniu, odreagowanie emocji, wsparcie w radzeniu sobie w trudnej sytuacji,
 • psychoterapia indywidualna – nastawiona na przepracowanie indywidualnych problemów klienta lub rozwój osobisty (rozumienie siebie, poprawa samooceny, relacji z innymi ludźmi),
 • diagnoza psychologiczna – przy użyciu narzędzi badawczych – testów psychologicznych, poprzedzona obszernym i szczegółowym wywiadem z wglądem i analizą zebranych wcześniej kartz badań czy opinii. Wymaga kilku spotkań,
 • mediacja - celem, zazwyczaj 3 - 5 spotkań, jest znalezienie rozwiązania zadowalającego obie strony konfliktu . Mediacja może być przydatna w sytuacji przejściowego kryzysu małżeńskiego,podjęcia decyzji o rozstaniu, lub po rozwodzie. Pomaga ustalić zasady opieki nad dziećmi, wysokość alimentów, podział majątku oraz wszystkie inne kwestie wynikające z rozstania. Może dotyczyć konfliktu rodzinnego w sprawie opieki nad osobą chorą (Alzheimer czy inne zaburzenia) i podziału opieki itp.
 • trenerskie umiejętności - prowadzenie szkoleń i warsztatów w powyższej tematyce

Barbara Piotrowska

tel. 692 504 538

poczta@superpsycholog.pl

ul. Witosa 10/1 Bytom